Decada Comisiei Metodice “Matematică și Științe”

🔣📐📏✏️În perioada 14-25 martie a fost desfășurată decada Comisiei Metodice “Matematică și Științe”.
Au fost realizate un șir de activități interesante, interactive și utile:
✨14 martie – deschiderea decadei și sărbătorirea numărului π
✨15 martie – emisiuni informative la rețeaua radio internă, la fiecare pauză au fost prezentate curiozități din lumea științelor reale
✨18 martie – ziua în care elevii claselor de liceu au captat atenția și au stârnit curiozitatea celor mici cu prezentări “Știți voi oare?”
✨19 martie – Dna profesoară de matematică Vasilache Daniela, împreună cu elevii claselor a 7″B” și 7″D”, au prezentat proiecte STEM cu Aplicarea funcțiilor în diferite domenii
✨20 martie – elevii claselor a 6″C”și 6″D” și profesoara de matematică Dna Savițchi Cristina au prezentat gazetele matematice cu genericul: “Matematica în diferite sfere ale vieții cotidiene”
✨21 martie – Concurs intelectual: “Ce? Unde? Când?”, cu participarea elevilor din clasele 12,,B” și 11,,B” , ghidați de profesoarele de informatică Babalici Ala și Luchian Ana
✨22 martie – concurs tematic “Instrumente geometrice” între clasele 7,,A” și 7,,C”, organizat de profesoara de matematică Cebanu Ana și am încheiat decada, pe ✨ 25 martie cu un concurs TVC, între clasele 10,,A” și 10,,B” , ghidați de prof. de fizică Tihii Svetlana, la care elevii au demonstrat cât de bine stăpânesc cunoștințele la materiile exacte.
📊📐🧮“Acolo unde domină spiritul științei, se realizează lucruri mărețe și cu mijloace mici” N.Pirogov