CODUL EDUCAȚIEI

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156

 

 1. Ordin nr.591 din 26.06.2020, Cu privire la implementarea Curricula disciplinare școlare in anul de studii 2020-2021 în învățământul general

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_591_din_26.06.2020_implementarea_curriculai_a.s.2020-2021.pdf

 

2.Ordinul MECC nr. 396 din 06.04.2020, cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021

https://mecc.gov.md/sites/default/files/_plan-cadru_2020-21_ro_ru_final_21.05.2020_site_mecc_-_cu_ordin.pdf

 

 1. Ordin MECC nr. 380 din 26.03.2020, cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea asistenței psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendarii procesului educațional

https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiune_asistenta_psihologica.pdf

 

 1. Ordinul MECC nr. 351 din 19.03.2020, cu privire la aprobarea ”Metodologiei privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină în învățământul primar, gimnazial și liceal” 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_invatamant_la_distanta_1.pdf

 

 1. Ord. MECC nr. 70 din 30.01.2020. REGULAMENTUL privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar şi secundar

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_modificare_regulament_evaluare.pdf

 

 1. Ordin nr.1468 din 13.11.2019, Cu privire la aprobarea Metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-lV 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_1468din13.11.2019_mecd_i_iv.pdf

 

 1. Ordin nr.919 din 19.07.2019, Cu privire la implementarea curriculumului național

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin919din_19.07.2019_impl_curricula_gml.pdf

 

 1. Ordin nr. 1934 din 28.12.2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea învățământului la distanță pentru copiii cu dizabilități 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1934_din_28.12.2018.pdf

 

 1. Ordin nr. 1324 din 08 septembrie 2018, Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare la disciplinele școlare din învățământul gimnazial și liceal

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._1324_din_08.09.2018_metodologii_de_evaluare_punerea_in_aplicare_final_0.pdf

 

 1. Ordin nr. 1249 din 22 august 2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal

https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiune_teme_pentru_acasa.pdf

 

 1. Ord. nr. din 25 martie 2016, Regulamentul – tip de orgnizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II

https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_organizare_si_functionare_institutii_invatamint_gene.pdf

 

 1. Ordin nr. 862 din 07 septembrie 2015 Standarde de competenţe digitale ale elevilor din ciclul rimar, gimnazial şi liceal.

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4_final_competente_digitale_elevi_22iulie2015_1.pdf

 

 1. Ordin nr. 559 din 12 iunie 2015 cu privire la prevenirea si combaterea abandonului si absenteismului scolar

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin559_din_12.06.2015_prevenirea_abandon_scolar.pdf

 

 1. Ordin nr. 970 din 11 octombrie 2013 cu privire la aprobarea Standardelor de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului.

https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/o970din_11_10_13_standarde_spc_0.pdf

 

 1. Ord. nr. 318 din 06.06.2003, Dispoziția cu privire la organizarea deplasărilor grupurilor de elevi peste hotarele republicii

https://mecc.gov.md/sites/default/files/dispozitie_deplasare_copii.pdf