Membrii consliliului elevilor

Numele , prenumele elevului Funcția deținută
1. Nicolaeva Galina președinte
2. Plugaru Mihaela vice-președinte
3. Lazari Victoria secretar-general
4. Leancă Valeria secretar
5. Ursu Victoria membru
6. Mîndru Corina membru
7. Nicoreanu Mihaela membru
8. Dîrțu Maxim membru
9. Secrieru Daniel membru
10. Curașov Cristina membru
11. Constantinov Victor membru
12. Iacovlev Mariana membru
13. Coca Ana-Maria membru
14. Scurtu Mihaela membru
15. Zmeu Laura membru
16. Voicu Valeria membru
17. Coca Maria-Eliza membru
18. Marțev Felicia membru
19. Boboc Andreea membru
20. Cebanu Alexandra membru
21. Bragaru Cristina membru